Back to Top

Hvordan?

Udgangspunketet for terapien er din situation her og nu - hvordan du har det lige nu.
Ved den indledende samtale får vi begge klarhed over, hvilke problemer du har og hvilke ændringer, du ønsker dig.

Herefter indgår vi en aftale om det videre arbejde med terapien ud fra dine behov.

Det er i relationen, at vi mennesker kan udvikle os. Opbygges den rette tryghed i relationen, kan eventuelle sår heles.

Det er altid dig som klient, der definerer, hvad du har brug for og hvordan vi går frem.

Terapien vil foregår så både krop og psyke kan følge med - og i respekt for dig og dine grænser.