Back to Top

Organisk psykoterapi

Organisk psykoterapi er en terapiform, der på nænsom og respektfuld vis heler gamle sår og arbejder med nye muligheder i livet.

Terapien bygger på viden om, at krop og psyke hænger sammen og at individet udfolder sig bedst, hvis der er balance mellem disse.

Terapien er en kombination af samtaleterapi og opmærksomhed på kropppen.

Organisk psykoterapi handler om, at mærke sig selv som menneske og mærke sine grænser i relationer til andre mennesker og til omverdenen. Vores krop husker. Hændelser vi har været ud for i vores liv, lagrer sig i kroppen.

Det kan være hændelser fra vores tidlige leveår og opvækst, der kan give spændinger og blokeringer i kroppen og måske endda smerter. Disse pansringer kroppen kan gøre det vanskeligt for os at mærke, hvordn vi har det og gøre det svært for os at mærke vores følelser.

Gennem Organisk psykoterapi kan du få hjælp til en bedre kontakt til dine følelser, og til at mærke og forstå din krops signaler. Har du en god kontakt til din krop, vil den være en god vejviser.